شاهنامه با گردآفرید – مجادله خسرو و بهرام (قسمت دوم)

بخش دویست و هشتاد و نه: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی