هنر معاصر – جیسون دی کِرز تِیلور – بخش اول

جیسون دی کِرز تِیلور مجسمه‌ساز و خالق اولین پارک مجسمه در زیر آب است. عمده شهرت او به‌ خاطر نصب مجسمه‌هایی در زیر آب و در مکان‌هایی ویژه است که به جزایر مرجانی مصنوعی تبدیل می‌شوند و مهارت‌هایش را به عنوان یک مجسمه‌ساز با حفظ اقیانوس و آبزیان، عکاسی زیر آب و مربی‌گری غواصی تلفیق می‌کند. مجله نشنال جئوگرافیک آثار او در گرانادا را بیست‌و‌پنجمین اثر در بین لیست عجایب دنیا قرار می‌دهد.

دانلود