تفسیر خبر پنجشنبه 7 شهریور

اخبار ویژه از جمهوری فقیه:
⁃ چرا باید بیماران را به بیرون بیمارستان پرتاب کنیم؟
⁃ چرا محمدعلی نجفی برای ریاست جمهوری فقیه شایسته ترین است؟
⁃ چگونه ما در ممسنی مشت محکمی به دهان گینه بیسائو زدیم؟
و اخبار ویژه دیگر
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو