تفسیر خبر سه شنبه 5 شهریور

امشب در تفسیر خبر: در بخش نخست گزارش تفسيری مرا درباره اظهارات پرزيدنت ترامپ در مورد مذاكره با حكومت ايران می شنويد و در بخش دوم با آقای زرتشت احمدي راغب از امضا كنندگان بيانيه ١٤ نفره گفتگو خواهيم كرد.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو