پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۵ شهریور

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر حسین لاجوردی می نشینیم

دکتر نوری زاده :اوضاع و احوال وطن زیاد خوب نیست ، دیروز روحانی صحبت از این میکند که کسی که میخواهد با ما عکس یادگاری بگیرد باید امتیازهایی هم بدهد !! چه خبره؟؟ آن آقا دارد میگوید شما باید شروط را بجا بیاورید، واقعاً از این رفت و آمد مکرون و این گفتگوها شما چه برداشتی داشتید؟؟

دکتر لاجوردی: ببینید من چند بار در این برنامه های شما این مسئله را مطرح کرده ام مجموعه جمهوری اسلامی یک هدف دارد و آن نگه داشتن جمهوری اسلامی است و دیگر اصلاح طلب و اصولگرا و غیره و غیره نداریم. قسمت دوم اینکه دو جناح در ایران وجود دارد و آن هم واقعی است در غالب نگه داشتن جمهوری اسلامی این دو جناح هرکدام میخواهند در حکومت باشند ، به نفع مردم هیچکدام نمیخواهند قدمی بردارند هر کدام میخواهند خودشان را مطرح بکنند این دو جناح دو پشتوانه دارند و اینجا متفاوت میشوند هردویشان برای نگه داشتن حکومت هستند.
یک جناح جناح خامنه ای و سپاه و بنوعی باید بگوییم سپاه و خامنه ای تحت عنوان اصولگرا و پشتوانه اینها تفنگ و خشونت است و کشتار و سربه نیست کردن است و من فکر میکنم فردایی که جمهوری اسلامی نباشد فقط این نیست که خانم نسرین ستوده و دیگرانی که اسمشان را میدانیم در زندان هستند ، چه بیشمار آدمهایی که ناپدید شدند ، در نتیجه اینها تکلیفشان روشن است با پشتوانه خودشان سرکوب میکنند.
قسمت دوم روحانی و خاتمی و موسوی که البته موسوی شریفترین این آدمهاست باور من این است که حداقل کاری که موسوی در جمهوری اسلامی کرد آمد تکلیف خودش را مشخص کردو گفت من میخواهم به دوران امام برگردم هیچکدام اینها که فریبکارانه ترینشان روحانی است این را نداشت ، پشتوانه اینها کجاست؟ پشتوانه اینها غرب است و شرق، چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی بزرگترین منافع را برای کشور های ابر قدرت دارد و ةرامپ دارد ترامپ اصلا دلش میخواهد که جمهوری اسلامی بماند و نمیگوید ما میخواهیم سرنگون بکنیم او یک حرف بیشتر نمیزند و تمام کارهای دو سه ساله ترامپ یک جمله بیشتر نیست و میگوید ایران قبل از انقلاب مال ما بوده و باید بر گردد!!! حرف دیگری نمیزند.

در این حال بنفعش هست که جمهوری اسلامی بماند چون اگر یک حکومت مردمی بیاید که نمیتواند کاری بکند که ترامپ تریلیون تریلیون اسلحه بفروشد ، آقای پوتین اگر جمهوری اسلامی نباشد زیر دریایی زنگ زده و نمیدانم هواپیماهایی که مرتب سقوط میکنند را به که بفروشد، چین اگر جمهوری اسلامی نباشد مادر اقتصاد ایران چین است ظریف چند روز پیش گفتند که میخواهد بیست و پنج ساله با چین قرار داد ببندد یعنی مستقیم واگذار بکنند .،
اروپا در ضعیفترین و شاخص ترینش،آقای مکرون، اینها مسئله اشان این نیست که جمهوری اسلامی نباشد و اینها مسئله اشان اینست که جمهوری اسلامی باشد قرار دادهایی که با این حکومت میبندند با هیچ حکومت مردمی نمیتوانند ببندند،در منطقه اگر جمهوری اسلامی نبود اسراییل اینطور ابر قدرت میشد ؟ اصلا مسئله فلسطین فراموش شده و اعراب به نفعشان هست حکومت جمهوری اسلامی باشد با چند تا آدم حرف گوش کن تنها مخالف جمهوری اسلامی مردم ایران هستند .

دکتر نوری زاده : شرق و غرب هم که میگویید با این رژیم اند و مصلحت منطقه هم که این است مردم ایران چیکار باید بکنند ؟؟

دکتر لاجوردی: بنظر من انگشت باید گذاشت اینجا ، شما سالهای درازی قبل از تلوزیون ایران فردا در ارتباط با مسائل ایران بوده اید نزدیک به چهل سال، ایران و مردم ایران دچار یک بیماری شده اند این بیماری بیماری بی اعتمادی است و سرطانی است و دارویش اعتماد است ما اگر در طول این چهل سال گذشته نگاه بکنیم ،میبینیم که گروههای مختلف اپوزیسیون از راست راست تا چپ چپ تلاش های بسیاری کرده اند و بسیار هم با ارزش است و هیچ شکی هم ندارم و نمیگویم این بهتر یا بدتر بود ،ابداً، همه کار کردند، ولی واقعیت امر چیست ؟ واقعیت امر اینست که مردم ایران نتوانستند به هیچیک اینها اعتماد بکنند دلیلش هم اینست که اپوزیسیون و رهبران آن تکلیف خودشان را معیین نمی کنند ؟؟

اولی شاهزاده رضا پهلوی بود میگوید اگر خواستید من شاه میشوم اگر خواستید من رئیس جمهور میشوم بعد صحبت های ایشان را که نگاه میکنید میگویند دموکراسی خوب است و جمهوری اسلامی بسیار بد است و اینجا یک بحث وجود دارد که من پشت سر شما مطرح کردم اگر بخواهیم مقایسه کنیم وضع ایران در سال ۵۶ و ۵۷ بسیار بهتر از الان بود و وضع فعلی ایران بسیار بدتر از آن سالهاست در آن زمان یکنفر به اسم امام که امروز اسمش جنایتکار است وجود داشت که بهر حال مردم را فریب بدهند و ما هم آمادگی فریب خوردن را داشتیم همه اینها امروز او وجود ندارد نه به این معنا که نمیتواند بوجود بیاید آن یک نفر وجود ندارد رهبر دیگر نیست اما بحث رهبری هست و هرجا معه ای باید بحث رهبری داشته باشد ممکن است تا پنج سال آینده هم نشود ولی یک روز باید این میز را گسترش بدهید و از رهبران اپوزیسیون دعوت بکنید شما و سه نفر دیگر و مردم از اینها سئوال بکنند آنموقع تکلیف مردم مشخص میشود.

دکتر نوری زاده : مردم سودان گرسنه و پا برهنه حکومت را به زانو درآوردند و مردم ایران لیاقت داشتن یک حکومت مردمی و سکولار را دارند حالا شما میگویید مردم بله مردم به خیابان آمدند ولی زمانی که شنیدند موسوی میگوید دوران طلایی امام یخ کردند و یا آمدند در دی ماه دو سال قبل رضا شاه روحت شاد سر دادند شما میگویید شاهزاده، بنظر شما باید چیکار میکرد باید میآمد جلو و میگفت من شاهم ؟؟ همه با او مخالفت میکردند و اگر هم نمیگفت باز ما از او ایراد میگرفتیم؟؟!! واقعا شاهزاده رضا پهلوی باید چیکار کند؟؟………….

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو