001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر جمعه 1 شهریور

آیا جهان آزاد مانند اکثریت مردم ایران خواستار سقوط جمهوری اسلامی ست؟
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن شریعتمداری

جمعه ۱ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو