پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱ شهریور‎

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمد صدیق یزدچی خواهیم نشست .

دکتر نوری زاده: نکته ای که خیلی برای من قابل تامل است وقتی شما روبرو میشوید با مردمانی که این مردم گرسنه اند و نان ندارند بخورند اما با پای پیاده میروند کربلا!!! این بچه های بدبخت را بر دوش و پیاده با خود میکشند چه جوری میشود با اینوضع روبرو شد و این جامعه مصیبت زده را نجات داد ؟؟

دکتر صدیق یزدچی: این پرسش شما در گفتگوهای دیگری هم که داشتید مطرح کرده اید ، و مشکل ریشه ای و تاریخی این مملکت یک بخشش همین است و بخش عمده اش است و یا یکی از بنیانی ترین مسائل ما این گرفتاری های ذهنی ما ایرانی ها بر توهمات و این موهومات است من میخواهم به این پرسش از تمام جنبه هایش اشاراتی بکنم و بعد شرح و بسط های تفصیلی بدهم چون مستلزم یک زمان طولانی است که متاسفانه ما وقت آنرا نداریم تمام این مسائلی که شما اشاره نمودید ریشه اش همین جاست من در گفتار پیشین به یک طرحی اشاره کردم که قرار بود آنرا در چند ویژه گی باز کنم که یکی دو ویژه گیش را گفتم و یک ویژه گی را الان به آن اشاره میکنم که پاسخی هم برای پرسش شما باشد قبل از اینکه بخواهم این نکته را باز کنم و توضیحی بدهم باید بگویم این راه حلی که شما اشاره میکنید چگونه میشود به آن رسید.
باید توجه داشته باشیم آنچه ایرانی ها امروز از نظر فرهنگی مجهز به آن هستند یعنی آن باور های دینی در طول تاریخ نزدیک به ۱۴۰۰ سال یا شاید بیشتر جلوتر نیز در دوره های قبل از آن وجود داشته ذهنیت ایرانی شکل گرفته است ما این را نه با یک اعلامیه صادر کردن ونوشتن و گفتگوکردن نمیتوانیم حلش بکنیم منتها یک راه حل هایی آغازینی وجود دارد که ما بتوانیم آنرا به آن راه حل ها اقدام کنیم و در کنار پیدایش جریان و بستر سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران با کمک یک کمک یک نظام حقوقی و نظام آموزشی که بنیانی ترین مسئله است بتوانیم آگاهی و درک ایرانیان را با واقعیت ها بهبود ببخشیم.
بنابراین با توجه به این نکاتی که اشاره کردم ببینید این مشکلاتی که شما اشاره کردید دولت های دیگر در کشورهای جهان وقتی یک رئیس دولتی یک پروژه را افتتاح بکند آن پروژه در جهت منافع عمومی مردم است ولی اینجا اینجوری نیست .
ببینید ساختار دولت یعنی ما نیازمند یک وحدتی دستکم در میان افراد آگاه و خرد ورز ایران در هر کجای دنیا هستند تا اینها بتوانند زمینه های پیدایش یک ساختار دولتی را بوجود بیاورند که نقشش چی باشد؟ در یک نظام معمول من کلمه دمکراتیک یا دمکراسی را نمیخواهم بکار ببرم میخواهم بگویم خیلی روشن یک دولت در فرهنگ سیاسی مسلط جهان حتی در کشور های کوچک و بسیار عقب مانده یک ساختار دولت وظیفه اش حراست و حفاظت از کلیه آزادیهای طبیعی انسان و فراهم سازی امکانات تحقق این آزادی هاست آیا چنین چیزی در ایران به اجرا در میاید ؟؟

جوابش روشن است این آزادی ها چی هستند ؟ جوابش را در گفتار پیش گفتیم این آزادی ها کلیه آزادی هایی است که از انسان تفکیک ناپذیرند، سه بنیان یا امر این آزادی ها را و مشروعیت را بوجود میآورد ، یکی اینکه خود آزادی است، دوم مالکیت و امنیت است مالکیت که تعریفش روشن است ، امنیت یعنی چی؟؟
امنیت یعنی دولت مکلف است و مقید است کلیه امکانات تحقق امنیت انسانها را در جهت عینیت و واقعیت پیدا کردن آن آزادی های طبیعی شان را فراهم کند وقتیکه در یک جامعه ای زن ایرانی حق انتخاب پوشش ندارد و دولت بجای اینکه از حریم حقوقی مفهوم حقوقی یعنی چی؟ یعنی حقوق تفکیک ناپذیری مثل نفس کشیدن غذا خوردن ، انتخاب شیوه زندگی و نحوه لباس پوشیده و نحوه ارتباط با انسانهای دیگر جزو حقوق طبیعی انسان است، جامعه ایران این را کسر دارد ما پیش از انکه بفکر این باشیم که این قضیه را چطور حل کنیم که از ذهن انسان ایرانی موهومات را دور کنیم اول حقوقش را باید تامین کنیم آیا این تامین میشود .

دکتر نوری زاده: من وقتی متون تاریخی را نگاه میکنم و میبینم ایرانی ها همیشه آدمهای شاد بوده اند ، بهرام گور ۴ هزار خنیاگر به ایران میآورد این فرهنگ گریه به چه دلیل در جامعه ما گسترده شده ؟؟آیا فقط حزن و بدبختی و بیچاره گی هاست جامعه ما جامعه غم زده است و آماده است تا اشکش در بیاید چه باید کرد؟؟

دکتر صدیق یزدچی: درسته این مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست شما تاریخچه پیدایش تشیع را که نگاه میکنید به دلائل انچه که امروز است میرسید ببینید ما دقیقا نمیدانیم در دوره ایلخانیان مغول و سیطره دویست سیصد ساله آنها بر جامعه ایران این مذهب تشیع چه تحولاتی راپیدا کرده است در حالی که مذهب تشیع در بعد از صفویه سیطره مطلق سیاسی پیدا میکند یعنی آمیخته با قدرت میشود ، کتاب روضة الشهدا کی بوجود آمده در همین دوره ایلخانان ، ببینید قضییه خیلی مشکل دار است اصلا بنای این چهل سال حاکمیت ملایان در ایران همین ریشه های تاریخی است اگر این ریشه های تاریخی را نداشتیم محال بود در ایران ، حتی ایده و اندیشه دیگری را به آن اعتنا نکردند ،؟

دکتر نوری زاده: چطور در مشروطیت یک قشر محدود روشن فکر موفق شدند!! حالا متمم قانون اساسی ۵ تا روحانی را تعیین کرد که اجرا نشد و توانستند درست عمل کنند ؟

دکتر صدیق یزدچی: من موافق نیستم با این نظریه شما ، در مشروطیت درست عمل نکردند !!!
اولین رساله که در مفهوم یک بینش سیاسی مدرن و نگرش مدرن در ایران تالیف میشود وبا قلم بر روی کاغذ میاید رساله یک کلمه میرزا یوسف خان مستشار الدوله است………………..

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو