تفسیر خبر دوشنبه 28 مرداد

امشب در تفسیر خبر:
نیمه اول: دادگاه فدرال آمریکا مرگ مشکوک سیامک پورزند را بررسی می کند.
میهمان: خانم مهرانگیز کار
نیمه دوم: تلاش برای مسموم کردن آقای کاظمینی بروجردی روحانی پیشین منتقد حکومت.
میهمان: خانم مریم موذن زاده

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو