001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

حمله توکلی به روند اقدامات سازمان خصوصی سازی

احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در سخنانی در جمع دانشجویان و کارگران روند خصوی سازی کنونی را مورد انتقاد قرار داد .او طی سخنانی گفت ما با اینکه که کارگران تحقیر شوند، مخالفیم، اگر آن‌ها می‌توانند باید خودشان سهام کارخانجات را بخرند و آن‌ها را اداره کنند. وقتی که مردم می‌توانند بهتر کار را اداره کنند چرا باید اموال دولت را به کسان دیگری بفروشند.وی افزود باید در مقابل روند خصوصی سازی مساله دار ایستادگی، مطالبه و مبارزه کنیم، ما بخیل نیستیم که صنایع و کارخانجات به مردم واگذار شوند .او افزود ما درسازمان دیده بان شفافیت و عدالت علیه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان اعلام جرم کرده‌ایم.توکلی همچنین گفت کسی که دشت مغان را خریداری کرده گردش مالیاتی سه میلیون تومان بوده با این وجود آیا این فرد اهلیت دارد که یک کارخانه چند هزار میلیاردی را خریداری کند در هر حال یا مالیات او بیشتر بوده و نداده و یا همین میزان بوده است پس حق ندارد صنعت به این بزرگی را بخرد.
وی افزود بنده به عنوان یک سیاستمدار همراه مردم و جوانانی هستم که به خصوصی سازی معترضند. معتقدم این اعتراضات نتیجه خواهند داشت. بنده در قانون خصوصی سازی ماده‌ای را پیشنهاد کردم که براساس آن خریداران حق نداشته باشند به مدت پنج سال تعداد کارگران کارخانه را کم کنند با این وجود این پیشنهاد در مجلس رای آورد، ولی شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست.وی گفت: من در این رابطه با مرحوم هاشمی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رایزنی کردم و ایشان نیز از این پیشنهاد حمایت کردند
نحوه واگذاری کارخانجات و خصوصی سازی انها از جمله موارد تولید رانت و فساد بوده است . ورییس سازمان خصوصی سازی خود اخیرا در مورد خرید کارخانه گوشت اردبیل متهم به سو استفاده شده است . نیشکر هفت تپه از جمله مواردی است که نشان داد فقط در مورد یک واگذاری چگونه میلیاردها تومان به ثمن بخس به افراد وابسته به نظام واگذار می شود