هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه به آمریکا

سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به آمریکایی‌ها که در منطقه خلیج فارس حضور دارند هشدار داد، اگر دشمنان خطا کنند سپاه خلیج فارس را برای آنها به باتلاق گاوخونی تبدیل خواهد کرد.
وی با بیان این موضوع که دشمنان ایران در منطقه خلیج فارس شجاعت سربازان نیروی دریایی سپاه را دیده‌اند و از شجاعت بچه‌های سپاه آگاه هستند، اظهار داشت آنها محاسبات غلطی انجام نمی‌دهند. وی افزود اگر هم خطایی از آنها سر بزند تو دهنی محکمی خواهند خورد و یکبار دیگر حادثه خلیج خوک‌ها برای آنها تکرار خواهد شد.
تنگسیری همچنین اظهار داشت درصورت بروز خطا از طرف دشمنان خلیج فارس را برای آنها به باتلاق گاوخونی تبدیل خواهند کرد.
تنگسیری همچنین با اشاره به بحران محیط زیستی ناشی از حضور شناورهای دشمنان در خلیج فارس، اظهار داشت به علت مشکلات محیط زیستی آنها در کشورهای خود که خلیج‌های بسته هستند، حضور پیدا نمی‌کنند.
اینکه سردار سپاه وعده داده است خلیج فارس را به باتلاق گاوخونی تبدیل خواهد کرد، به این معنی است که فرمانده سپاه حتی نمی‌داند که باتلاق گاوخونی نه ارتباطی با خون و به خاک و خون کشیدن دارد، و نه می داند باتلاق گاوخونی به علت بهره‌برداری بیش از حد ظرفیت اکولوژیکی از منابع آبی که عمدتا هم توسط سپاه انجام شده به کلی خشکیده است .