001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دستگیری مدیرارشد هوآوی در کانادا به تقاضای آمریکا

دولت کانادا یکی از مدیران ارشد شرکت تکنولوژی هوآوی را به ظنِ نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و به منظور استرداد به دولت آمریکا بازداشت کرد.به گزارش رویترز روزنامه گلوب اند مِیل روز چهارشنبه گزارش داد که دولت کانادا مدیر ارشد مالی شرکت فناوری و چندملیتی هوآوی را به ظنِ نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و جهت استرداد به دولت آمریکا، در شهر ونکوور بازداشت کرده است.این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گزارش داد که منگ وانژو که یکی از معاونان هیأت مدیره و دختر بنیانگذار این شرکت است، روز یکم دسامبر بازداشت شده و قرار است روز جمعه در جلسه دادگاه حضور یابد.در صورتیکه این استرداد صورت پذیرد روابط کانادا و چین می تواند دچار بحران شود .