001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زنگنه ومخالفت با کاهش تولید نفت و خروج از اپک

به گزارش رویترز، زنگنه وزیر نفت ایران که به اجلاس اپک در وین سفر کرده است در گفتگو با خبرنکاران گفت ایران باید از معافییت هرگونه کاهش تولیدی معاف شود او گفت ما‌باید از هرگونه تصمیمی در مورد سطح تولید در آینده معاف شویم تا زمانی که تحریم های غیرقانونی تحمیل شده علیه ما برداشته شود.زنگنه همچنین گفت ایران قصد ندارد از اوپک خارج شود .پیشتر برخی منابع خبری اعلام کرده بودند که بر اساس طرح اول توافق کاهش تولید نفت، قرار نیست به هیچ یک از اعضای اوپک معافیتی اعطا شود.کاظم پوراردبیلی نماینده ایران‌ در اوپک نیز چند روز پیش ‌ اعلام کرد که همان تولید کنندگانی که تولید نفت را افزایش داده اند باید بار کاهش‌تولید‌ را بر دوش بکشندکه منظور وی عربستان سعودی بود.