001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

فراکسیون امید و مذاکره با نوبخت در موردبودجه سال 98

این روزها بحث بر سر بودجه ی سال نود و هشت از سوی دولت و مجلسیان و تحلیگران اقتصادی فراوان است و در حالی که رییس دولت لایحه ی بودجه سال آینده را تنظیم نموده اما تا نهایی شدن و تصویب این لایحه ، توسط مجلس راه طولانی در پیش است. در این میان اعضا فراکسیون امید خبر از جلسه ای با حضور رییس برنامه و بودجه داده اند .بهرام پارسایی ضمن اعلام حضور محمد جواد نوبخت در جلسه ی کمیسیون امید در رابطه با لایحه ی بودجه ی 98 کل کشور ، اشاره داشت لایحه ی بودجه ی سال 98 و تمهیداتی که دولت در این لایحه دیده شده ، توسط آقای نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان تشریح شد .پارسایی افزود نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس در این جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بودجه ی 98 ارائه کردند .براساس نظر اعضای این فراکسیون ، در برخی موارد ، بودجه باید مدیریت شود و جمع بندی لازم صورت پذیرد ، چراکه با توجه به بحث تحریم و احتمال کاهش بودجه باید برنامه ریزی جدی و عملیاتی وجود داشته باشد .این نماینده ی مجلس به مبحث بسته های حمایتی از افراد آسیب پذیر در جلسه ی مذکور اشاره کردند و گفتند یکی از مباحث ضرور این جلسه ، بحث بسته های حمایتی از افراد و قشر آسیب پذیر و کم درآمد بود که در بودجه سعی شده است بین ده تا پانزده هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یابد .بودجه امسال یک بودجه بحرانی برای دولت است هم چون منابع مالیش کاسته شده وهم اینکه رقبا در حال نظارت یکدیگر و منابع اختصاص یافته به یکدیگر هستند .