لیست تقلبی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی

ظاهرا اقدامات عجیب محمد شریعتمداری، وزیر سابق ، و وزیر فعلی رفاه و تامین اجتماعی پایانی ندارند.
محمد شریعتمداری که در فرایند کسب رای اعتماد در مجلس، وعده شفافیت عملکرد داده و اظهار داشته بود به عنوان یکی از اقدامات در این رابطه، فهرست هیات مدیره شستا را منتشر خواهد کرد، اکنون پس از انتشار پر سر و صدای هیات مدیره شرکت‌های شستا، معلوم شده که این لیست واقعی نیست و یک فهرست تبلیغاتی و غیرواقعی است.
پس از انتشار فهرست اسامی هیات مدیره شرکت‌های شستا، بسیاری از افراد و همچنین شرکت‌های مزبور، با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای حضور خود در هیات مدیره را تکذیب کردند و برخی نیز اعلام کرد که این فهرست مربوط به لیست قبلی شستا است.گرچه وعده شفاافیت از طرف وزیری که پیش از این با وجود دستور صریح ردیس جمهور، بر سر اعتبار رئیس جمهور معامله کرده و از انتشار فهرست اررزبگیران دولتی خودداری کرده بود، انتظاری غیرممکن است، اما در عین حال نیز انتظار می‌رفت که جناب شریعتمداری به همان عملکرد غیر شفاف خود ادامه دهد و در شرایطی که فضای مجازی امکان هرگونه انتشار اخبار نادرست را از افراد سلب کرده است، چنین لیست پرغلط و نادرستی را به عنوان نمونه و مصداق عملکرد شفاف خود ارائه نمی‌کرد.
برخی از تحلیل‌گران علت عملکرد خودسرانه شریعتمداری و مماشات غیرقابل انکار رئیس جمهور درر مقابل عملکرد غیرحرفه‌ای شریعتمداری را، ادای دین رئیس جمهور نسبت به شریعتمداری به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و ریاست شریعتمداری بر ستاد انتخاباتی رئیس جمهور می‌دانند. اما عملکرد غیرقابل دفاع شریعتمداری در راس وزارت خانه‌هایی که در این چندسال در راس آنها قرار گرفته و عملکرد حسن روحانی در دفاع از شریعتمداری و مایه گذاشتن از اعتبار خود به قیمت حفظ شریعتمداری در پست وزارت، نشان می‌دهد که موضوع فراتر از یک ادای دین ساده به خاطر ریاست شریعتمداری بر ستاد انتخاباتی روحانی باشد.در هردو پست شریعتمداری، روحانی او را در راس وزارت خانه‌هایی قرار داده است که مهم‌ترین هیات مدیره‌های اجرایی و مالی با بیشترین قدرت اعمال نفوذ در عملکرد اقتصادی نهادهای زیر مجموعه آنها، در این وزارتخانه‌ها قرار دارند.