ابراز تاسف سخنگوی اتحادیه اروپا از اقدام سویفت

به گزار ش رسانه ها ماجا کوسیجانجیج سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا درباره خروج بانک‌های ایرانی از سیستم بین‌المللی انتقال پول به خبرنگاران گفت که این تصمیم سویفت موجب شکاف در یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی می‌شود و تاسف‌بار است.
وی افزوداتحادیه اروپا به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه خواهد داد. به سرعت جهت ایجاد سازوکار تجاری ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌های آمریکا اقدام خواهیم کرد.جامعه جهانی ارتباطات بانکی، موسوم به سوئیفت روز دوشنبه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی تعلیق شده است