آلمان و چالش ارسال موشک های پیشرفته دور برد به اوکراین

چالش ارسال سلاح به اوکراین از سوی اروپا با چالشهایی مواجه شده است جدا از افزایش در گیریها و نگرانی از رشد تورم و رکود در اروپا اکنون المان با چالش دیگری رو برو شده است. در این میان و در همین رابطه آلمان ارسال موشک‌های کروز دوربرد تاروس به اوکراین را فعلا متوقف کرده است زیرا کار با این نوع از تسلیحات، حضور افراد متخصص آلمانی در اوکراین را می‌طلبد و در نتیجه برخی مقامات می‌ترسند که شاید همین مسئله برلین را به رویارویی مستقیم با روسیه نزدیک‌تر کند. تاروس آلمانی با موشک‌های سایه طوفان انگلیس و موشک اسکالپ فرانسه برابری می‌کند. این موشک برای تخریب زیرساخت‌هایی نظیر پل کرچ، تنها راه ارتباطی میان روسیه و کریمه، طراحی شده است این نوع از تسلیحات آلمانی به اوکراین کمک خواهد کرد تا موجودی موشک‌های دوربرد خود را افزایش دهد و از طرفی ضدحمله کم سرعت اوکراین را تقویت خواهد کرد تا این کشور حملاتی را در مناطق تحت کنترل روسیه جهت انهدام مراکز فرماندهی و انبار تسلیحاتی انجام دهد.