روسیه و مسیله توافق ایران و آمریکا

در حالیکه گزارشهای مربوط به توافق ایران و امریکا در مورد تبادل زندانیان و مسایل هسته ای بین ایران و روسیه شکافهایی را ایحاد کرده است اکنون سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه می گوید مسکو بر این باور است که تبادل زندانیان بین آمریکا و ایران اساسا تغییری در روابط تهران و واشنگتن ایجاد نخواهد کرد.
وی می افزاید ارتباط مستقیمی بین توافق تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و مذاکرات از سرگیری برنامه جامع اقدام مشترک برجام وجود ندارد، اما اگر درک مشترکی وجود داشته باشد، روسیه آماده از سرگیری کار بر روی برجام است.
ریابکوف با اشاره به این توافق گفت: من فکر نمی کنم که این توافق ویژه، اساسا تغییری از نظر تضادها و رویارویی خاص ایجاد کند. در بسیاری از زمینه‌ها و روایت های متعدد، اوضاع بین ایران و آمریکا خود گویای این مساله است.
وی میگوید ارتباط مستقیمی وجود ندارد اما این یک نشانه سیاسی است و مولفه ای است که نشان می دهد درک متقابل امکان پذیر است.وی تاکید کرد اگر همکاران غربی درک مشترکی را نشان دهند، روسیه آماده است کار بر روی برنامه جامع مشترک را در وین آغاز کند.
این در حالیست که ریابکوف پیشتر گفته بود که فقدان تمایل از سوی انگلیس، آلمان و فرانسه برای لغو تحریم‌های ایران، چشم‌انداز احیای برجام را بشدت دور و دشوار می‌کند. روسیه از این توافق به شدت ناراحت است زیرا در این توافق امریکا خواسته که جمهوری اسلامی از روسیه در مورد ارسال کمکهای نظامی و تسلیحاتی فاصله بگیردو به همین خاطر هم جمهوری اسلامی این شرط را پذیرفته و همین امر باعث عصبانیت روسیه شده است.