چالشی جدید برای دولت کانادا

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ بهره مسکن که منجر به نوعی رکود اقتصادی و نیز افزایش بیکاری جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با تقاضاهای بسیاری برای استعفا روبرو شده است. اما وی در این فضا و علیرغم کاهش محبوبیت لیبرال‌ها و افزایش استقبال از حزب مخالف یعنی محافظه‌کاران در نظرسنجی‌ها، ایده کناره‌گیری از قدرت را رد کرد. وی در نشستی خبری راجع به اینکه قصد استعفا کردن از رهبری لیبرال را دارد، گفت: کارهای بیش‌تری در این سِمَت برای انجام دادن دارد.
ترودو تاکید کرد: انتخابات بعدی دو سال دیگر برگزار می‌شود و من همچنان به کارم ادامه می‌دهم. کارهای مهم زیادی برای انجام دادن وجود دارد که در این دوران سخت باید برای کانادایی‌ها انجام شود. من مشتاق به انجام این اقدام‌ها هستم.
ترودو حزب لیبرال را در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۵ به پیروزی رساند و قدرت را پس از یک دهه قدرت حزب محافظه‌کار پس گرفت، اما اکنون به‌خاطر ایجاد احساس ناامیدی گسترده از جمله ناتوانی در مهار تورم سنگین و جلوگیری از افزایش تامین هزینه سرپناه با کاهش حمایت مردم مواجه شده است.