جمهوری اسلامی و بحران مسکن

با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در شهرستان‌ها و کلان‌شهرها از جمله تهران وجود دارد و کاهش ساخت و ساز مسکن هم چندان زیاد نیست. دولت رییسی که وعده ساخت یک ملیون واحد مسکونی داده بود و نتوانست محقق کند اکنون سعی میکند به بحثهای تبلیغاتی انحرافی بپردازد درهمین زمینه اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن گفت: هزینه ساخت واحدهای یک طبقه نهضت ملی مسکن در بعضی روستاها متری ۶ میلیون تومان است و امسال به‌طور مرتب در هر ماه خانه‌هایی را تکمیل و افتتاح می‌کنیم. از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن، ساخت سالیانه ۴۰۰ هزار واحد به عهده بنیاد مسکن سپرده شده که ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۲۰۰ هزار واحد روستایی است او گفت: سال گذشته ۳۶۰ هزار واحد شهری و روستایی توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا رسید. امسال در گزارشی که به رئیس‌جمهور ارائه کردیم، متعهد شدیم که ۴۰۰ هزار واحد سهمیه سال جاری و ۴۰ هزار واحد، باقی مانده از قبل را احداث کنیم؛ بنابراین امسال ۴۴۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا می‌رسد.
دولت رییسی تاکنون با امار درمانی سعی کرده که دولتش را به پیش ببرد در عین حال این موضوع مهم است که امار نیگزاد بدون ذکر جزییات است و مشخص نمیکند که در کدام استان اینها را تحویل داده است. به نظر کارشناسان این امار فاقد راستی آزمایی است و فقط جنبه تبلیغی دارد.