سعید جلیلی و ادعاهای بی معنا در مورد سیاست خارجی ایران

سعید جلیلی نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پرونده هسته ای ایران را در زمان احمدی نژاد به بن بست رساند وایران را وارد تحریمهای قعطنامه سازمان ملل کرد اکنون بعد از دهسال در یک سخنرانی درجمع استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر دوباره به بیان کلیاتی بی معنا پرداخت که هیچ راه عملی در سیاست خارجی را نشان نمیدهد وی در ارتباط با سخنان خامنه ای در مورد برداشت غلط برخی از نرمش قهرمانانه گفت: نرمش قهرمانانه این نیست که از حقوق ملت کوتاه بیاییم و منافع ملی را نادیده بگیریم بلکه بدان معناست که در مواجهه با موانع، نه برگردیم و نه آن را بن بست تلقی کنیم؛ بلکه به دنبال راه جدید برای تحقق اهداف باشیم. بدین منظور لازم است نسبت به ابعاد مختلف موضوع اشراف داشته و حکیمانه عمل شود.
جلیلی مشخص نمی کند که چگونه میتوان نرمش قهرمانه را محقق کرد. و فقط کلیاتی را میگوید که هیچگاه نتوانسته راه مشخصی را میان مطالبش بیان کند.
وی همچنین مشارکت آحاد مردم در سیر موفقیت کشوررا به سمت قله¬‌های پیشرفت ضروری دانست و اظهار داشت: در اندیشه سیاسی اسلام بسیاری از کارویژه‌¬هایی که برای کارگزاران تعریف می¬‌شود زمانی محقق خواهد شد که آحاد جامعه نیز به آن قیام کنند و با نگاه و حرکتی گسترده و با اقدام عمومی پا به عرصه‌های مختلف بگذارند و خلأها را جبران نمایند. تجربه¬‌های موفق جمهوری اسلامی از جمله پیروزی در دفاع مقدس و موفقیت در مبارزه با کرونا نیز مرهون مشارکت آحاد مردم بوده است.
این ادعاها در حالیست که جمهوری اسلامی بیشترین اقدام را در حذف مشارکت نخبگان انجام داده است. وی همچنین با ریاکاری مشخص نکرده است که چگونه در حالی که اکثریت جامعه با حکومت مخالفند وی مدعی شده حکومت، موفقیتش در همکاری و مشارکت مردم بوده است.