نامه سید حسین کاظمی بروجردی از زندان به حسن روحانی

سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی زندانی، نامه ای برای وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نوشت، که نسخه ای از آن بدست ما رسید.  در این نامه آقای کاظمینی بروجردی، نسبت به اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات جدید، در مورد انجام اصلاحاتی در وزارت اطلاعات، ابراز شک و تردید کرده است.

در نامه آقای کاظمینی بروجردی، آمده است: در روزنامه‌ها خواندم که قرار است اوضاع وزارت را اصلاح کنی، نیت خدا پسندانه‌ای است، اما در حد شما نخواهد بود، بلکه یک جریان بزرگ پنهانی است که به آنجا خط میدهد.

آقای کاظمینی بروجردی در نامه اش به «جنایات سربازان گمنام امام زمان» و«درست کردن پرونده های کاذب و خیالی» برای مخالفان نظام، اشاره می کند، ومی گوید : وزارتخانه‌ای تحویل گرفتید که به ساواک رژیم گذشته، آبرو داده، وتمام اتهامات گذشته به ساواک، بی رنگ شده است.