پیشنهاد جدید برای احیا برجام و سکوت جمهوری اسلامی

در موضعی جدید جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد ما در ماه گذشته یک توافق معتبر را جلوی ایران گذاشتیم اما تهران هنوز پاسخی نداده است. این در حالیست که ایران در این مورد سکوت اختیار کرده است.
جیمز کلورلی در گفتگو یی رسانه ای گفت لندن به همکاری با متحدانش به منظور اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از اقدمات تنشزای ایران در منطقه از جمله تحریم افراد این کشورادامه خواهد داد وی افزود از ایران می خواهیم به مردمش گوش دهد. هنگامی که مقامات ایران اقدامات غیرقابل قبولی انجام می دهند، ما با صراحت تمام آنها ونهادهایشان را تحریم می کنیم . وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات پرنده هسته ای با ایران به پایان رسیده است، گفت ما در ماه گذشته یک توافق معتبر را جلوی ایران گذاشتیم اما تهران هنوز پاسخی نداده است. در مرحله انتقالی بعد از ارائه این پیشنهاد تاکنون شاهد اقدامات ایران علیه زنانی بوده ایم که در دفاع از حقوق خود برخاسته اند. علاوه بر این شاهد صدور پهپاد به روسیه بوده ایم. پهپادهایی که علیه اهداف مدنی در اوکراین استفاده شده است.وی افزود پیشنهادمان را به ایران داده ایم. اکنون توپ در زمین ایران است و ایران باید به این پیشنهاد پاسخ دهد. وی افزود پیشنهادی که به ایران داده ایم جدی و عادلانه است. ایران در مورد آن به شکل مناسب رفتار نمی کند. پیام من به مقامات ایران این است که تصمیم در دست آنهاست تا یه صورت مثبت در این فرایند حضور داشته باشند. پیشنهاد خوبی است و ایران باید در آن مشارکت مثبت کند. وی افزود ما به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای متعهد باقی خواهیم ماند. اکنون نوبت ایران است به پیشنهادی که ماه گذشته داده شده، پاسخ دهد. وی همچنین تاکید کرد که به اتخاذ اقداماتی جهت منع اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه و اعمال تحریم هایی علیه افراد این کشور ادامه خواهیم داد.
این موضع بریتانیا در مورد پیشنهاد جدید ببرای نخستین بار است که مطرح میشود و مشخص نیست بعد از پیشنهاد ماه اگوست است یا پیشنهاد جدیدی است که مطرح میشود . ایران در این مورد سکوت کرده و این نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی چندان تمایلی یرای انجام توافق ندارد و گرنه این پیشنهادها را می پذبرفت و میلیاردها دلار از پولهای خودرا خلاص میکرد کاری که عملی نشده است .و این نشانهنده این است که مذاکره صرفا فرم است و قصد پذیرش برجام وجود ندارد .