صفحه یک پنجشنبه 14 شهریور

در صفحه یک امشب خواهید دید :

تهاجم به اشرف ،

نشتِ تشدید بحران سوریه بر گرفته از نشریه اتریشی‌ ستون نویس روزنامه تحول طلب بهار : مگر قانون جنگل حاکم است که آمریکا یک‌تنه جهان را تنبیه کند ؟

تازه‌ترین اظهارات سردار قاسم سلیمانی : تا آخر از سوریه دفاع می‌کنیم؟؟!!

و پس از رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، همینک پای فرزند رحیمی نیز به دادگاه باز شد

صفحه یک ، پنج شب در هفته در ۱۵ دقیقه ، با کاوشی ژرف و خوانشی نو،به باز خوانی اهم رویداد‌های ایران می‌‌پردازد

برنامه را در یوتیوب ببینید