نخستین سفر خارجی رییسی برای حضور در اجلاس سران شانگهای

ابراهیم رییسی ،رئیس جمهور امروزپنج شنبه به دعوت رسمی رئیس‌جمهور تاجیکستان و برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، در راس یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی تهران را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد.این نخستین سفر خارجی رییسی به شمار میرود .. اکنون رییسی در صدد است با این سفر اعتبار بین المللی بیشتری بدست بیاورد . درتبلیغات کنونی حکومت گفته میشود که ایران به عضویت پیمان شانگهای در خواهد امد و از حالت عضویت ناظر خارج میشود . همچنین قرار است رییسی با عمران خان نخست وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه دیدار و در خصوص تقویت همکاری‌های دوجانبه به ویژه تحولات افغانستان گفت‌وگو کنند . رییسی در حوزه ملاقاتهای دیپلماتیک چندان تجربه ای ندارد و همین از نقاط ضعف وی به شمار میرود .وی همچنین بخاطر جریان اعدام های سال 67 از کمترین مشروعییت بین المللی در میان روسای جمهور بعد از انقلاب برخوردار است .