پاسخ جمهوری اسلامی به اتهامات آزار جسمی بازرسان آژانس

بدنبال بیانیه رسمی آژانس اتمی در مورد آزار جسمی چند بازرس زن آژانس اتمی در ایران کنون کاظم غریب آبادی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به این اتهامات گفت ادعاهای کذب برای شلوغ سازی و پرونده سازی در آستانه نشست شورای حکام است. وی گفت متاسفانه چندین مورد عملیات‌های تروریستی و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای تروریستی داشته‌ایم، برای همین سیاست حفاظتی تاسیسات هسته‌ای از چند ماه پیش بهبود یافته و تغییر کرده است؛ این سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات جدید حفاظتی شامل چگونگی بازرسی از بازرسان آژانس هم شده است.وی گفت این سیاست‌ها به آژانس ابلاغ شده و این تدابیر حفاظتی نیز در حال بهبود هست و ما با آژانس در حال رایزنی هستیم.
وی افزود ازآژانس انرژی اتمی خواسته ایم تا به بازرسان خود توصیه کند نهایت همکاری با مامورین حفاظت تاسیسات هسته‌ای را به خاطر حساسیت موضوع و سوابق خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای، داشته باشند. وی خاطرنشان کرد طبیعتاً بازرسان وقتی چنین اقدامات را با بازرسی‌های پیشین در تاسیسات اتمی مقایسه می‌کنند، چنین فکر می‌کنند که شاید اقدامات در راستای آزار جسمی آنها است، در حالیکه چنین چیزی نیست و اقدامات برای حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ما است و اگر مورد شکایتی باشد ما بررسی خواهیم کرد همانطور که اگر ما شکایتی داشته باشیم به آژانس ابلاغ می‌کنیم در بیانیه آژانس امده که بعد از اعلام رسمی آژانس مورد دیگری برای بازرسان زن پیش نیامده است .