صید روزافزون مرگ با ویروس کرونا، و ادعاهای وزارت بهداشت

در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها در روزهای اخیر تکمیل شده و ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارند، سعید نمکی وزیر بهداشت بار دیگر با تحسین اقدامات خود در خصوص مقابله با کرونا، با بیان این موضوع که وزارت بهداشت واکسیناسیون معلمان، خبرنگاران و زندانیان را آغاز کرده است، به آغاز واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت واکسینه کردن قضات و پرسنل دادگاه‌ها و دادگستری هم از هفته آینده انجام می شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان مدارس را تعطیل کرد و با اشاره به اینکه توسعه انسان از مدرسه آغاز می‌شود، اظهار داشت تعطیلی مدارس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وی بوده که به زودی با واکسیناسیون معلمان مرتفع خواهد شد.
نمکی با اشاره به اینکه نمی‌توان در فضای مجازی فضای زیست چهره به چهره و زندگی جمعی را فراهم ساخت اظهار داشت تنها در مدرسه است که می‌توان زندگی در فضای مجازی را کنار گذاشت و با اطرافیان تعامل مستقیم داشت.
وی همچنین یکی دیگر از آسیب‌های آموزش مجازی را حذف سحرخیزی دانست و اظهار داشت اگر فرهنگ سحرخیزی حذف شود، برای آینده نمی‌توان نسلی مولد و پویا ایجاد کرد.
اشاره و تاکید نمکی بر آسیب‌رسان بودن حذف سحرخیزی دانش‌آموزان در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی بسیاری از افراد آگاه، مهم‌ترین مشکل آموزش مجازی دانش‌آموزان، تضعیف یادگیری دانش‌آموزان است، نه حذف سحرخیزی دانش‌آموزان. به گفته‌ی بسیاری از افراد مطلع، خود دانش‌آموزان و معلمان و والدین آنها راندمان یادگیری دانش‌آموزان با آموزش مجازی به شدت افت کرده است دانش‌آموزان در فرایند آموزش مجازی نتوانستند در حدی که در آموزش حضوری آموزش می‌دیدند، آموزش‌های لازم را ببینند. ضمن اینکه به گفته کارشناسان، واکسیناسیون معلمان مشکل حضور فیزیکی دانش‌آموزان را مرتفع نخواهد کرد و به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، در شرایطی که دانش‌آموزان واکسینه نشده و هر لحظه امکان ابتلای آنها به کرونا وجود خواهد داشت، تعداد قابل توجهی از والدین اجازه حضور فرزندان خود را در مدارس نخواهند داد. در واقع یکی از دلایل جلوگیری والدین از حضور فرزندان آنها در مدارس، نگرانی از ابتلای آنها از یکدیگر است نه از معلمان و کادر آموزشی، و واکسیناسیون کادر آموزشی و معلمان در شرایطی که خود دانش‌آموزان احتمالا ناقل بیماری به یکدیگر خواهد بود، تاثیری در ایجاد امنیت مدارس و بازگشایی مدارس نخواهد داشت و وزارت بهداشت در حالی که به خوبی می‌داند حضور دانش‌آموزان بدون واکسینه شدن در سطح مدارس، تا چه حد خطرناک است، بنا بر ماموریت خود، باید با جدیت از بازگشایی مدارس جلوگیری کند.