Search Results for: ایران مدرنیته

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۷ مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می کنیم. ابتدا ازانتخاب خانم ژیلا مساعد درکمیته آکادامی نوبل سوئد شما را باخبرخواهیم کرد. و اشاره ای به کارنامه شعری ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۹ مرداد تکرار

– تظاهرات و اعتصابات امروز ۹ مرداد در برخی از شهرهای ایران – بحران اقتصاد رو به گسترش در ايران – چرا خروج ارز از كشور افزايش يافته است؟ – آيا رژيم نسبت به آينده خود ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ٨ خرداد

امشب در تفسير خبر/ ايران فردا/٩.٣٠ تهران: مردم و درگذشت ناصر ملك مطيعي ،آيا حكومت نگران آينده ي خود شده است؟ آيا حكومت ايران اصلاح پذيرست؟ سفره مردم ايران و كمك به بشار اسد. ميهمانان :آقايان ...

ببینید »