پخش زنده تلویزیون ایران فردا

سینما هفت سه شنبه 28 آبان

در این سری از ویژه برنامه سینما هفت به ادامه مرور صد فیلم ماندگار تاریخ سینما می پردازیم. با ما همراه باشید با ده فیلم منتخب این هفته.

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 28 آبان

در این شماره می‌بینید : ستون نویس کیهان در سر مقاله ،به دنیس راس دیپلومت ارشد آمریکایی فحش ناموسی میدهد و مجری مجبور به عذر خواهی‌ میشود .

ببینید »