پخش زنده تلویزیون ایران فردا

نگاه دوشنبه 17 شهریور

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری پیش از انقلاب ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

فيم پرشيا قسمت چهل و هشتم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در ارتباط با مهمترین عامل موفقیت یک ترانه صحبت خواهیم کرد. با ما همراه شوید و این برنامه را با ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 17 شهریور

به مانند هر دوشنبه شب شماره پیش‌روی تفسیر خبر اختصاص دارد به بررسی آخرین خبر‌ها در عرصه حقوق بشر در ایران میهمانان برنامه امشب در بخش نخست، خانم مهوش علاسوندی (بنیانگذار بنیاد مادران علیه اعدام) و در ...

ببینید »

صفحه یک دوشنبه 17 شهریور

جعفر توفیقی پس از فرجی دانا از کشور میرود – تقابل گروه ها به مانند گذشته بین گروه‌های چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا نیست – تفاوت بین سنت و مدرنیته هست – همبستگی ...

ببینید »