پخش زنده – مناسب اینترنت کم سرعت و موبایل

logo-TVBox

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و ششم

میزگردی با موضوع نوروز، نماد فرهنگ یا نماد اعتراض؟ در گفتگو میان آقای یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و خانم شمیلا نژاد هاشمی (عضو شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش ...

ببینید »

چهارسو شنبه 11 فروردین 1403

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 11 فروردین 1403

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 10 فروردین 1403

رویدادهای جاری در ایران، منطقه و عرصه بین المللی اکنون و آینده ایران میهمانان: علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه 10 فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »