پخش زنده – مناسب اینترنت کم سرعت و موبایل

logo-TVBox

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد

میزگردی با موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی به میزبانی یزدان شهدایی عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار، میهمان: دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی، در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

ببینید »

چهارسو شنبه 28 بهمن 1402

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »