ایران و جهان در هفته ای که گذشت

ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 22 تیر

همراه با فریبا شیرازی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته گذشته. از جمله تحولات گفتگوهای هسته ای، پارلمان عراق و انتخابات مسئولان، اشتباهات خطرناک قاسم سلیمانی، ادامه سخت گیریهای نظام علیه مردم، ...

ببینید »