زیر آسمان پاریس

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک سفر رویایی به زیر آسمان پاریس دعوت میکند. زیر آسمان پاریس شنبه ها ساعت 9:30 شب به وقت تهران از شبکه جهانی ایران فردا پخش میشود. به دوستان دیگر هم اطلاع دهید.

زیر آسمان پاریس شنبه ۸ آبان

در بخش اول مرحله پایانی جشنواره لومیر و در بخش دوم رو خوانی یکی از تازه ترین نوشته های بهزاد فراهانی نویسنده و کارگردان توسط خود او در انجمن فرهنگی وال دومارن. زیر آسمان پاریس ویژه ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۱ آبان

مراسم خاکسپاری ابوالحسن بنی صدر در بخش اسلامی قبرستان ورسای. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۴ مهر

در این برنامه ابتدا نمایشگاه پوستر ها برای فردا که هربار یک موضوع مهم و مطرح جهانی را مطرح میکند و اینبار موضوع فک نیوز یا اخبارجعلی وهیا هدایت شده را دنبال کرده است در بخش ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۱۰ مهر

گفتگو با خانم فهیمه روبیول یکی از مسئولان بنیاد در قلب واژه ها ، همراه با اشنایی و نتایج روند فعالیت این بنیاد که به ده سال میرسد. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۳ مهر

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 27 شهریور

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 13 شهریور

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۶ شهریور

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک ...

ببینید »