تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 21 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.میهمانان امروز جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 20 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم. میهمان امروز جمشید چالنگی در تفسیر خبر خواننده ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 17 آبان

در این شماره از برنامه همچون روال جمعه شب های پیشین جمشید چالنگی با دکتر علی رضا نوریزاده و دکتر محسن سازگارا گفتگو میکند. با ما همراه باشید و به دوستان خود اطلاع دهید.   لینک ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 14 آبان

تفسیر خبر برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم. در تفسیر خبر امروز که ویژه برنامه ایست مختص ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 13 آبان

در این شماره از برنامه تفسیر خبر جمشید چالنگی با ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن و همچنین اردوان روزبه روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رادیو کوچه در واشنگتن گفتگو میکند. با ما همراه باشید ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۰ آبان

در این شماره از برنامه همچون روال جمعه شب های پیشین جمشید چالنگی با دکتر علی رضا نوریزاده و دکتر محسن سازگارا گفتگو میکند. با ما همراه باشید و به دوستان خود اطلاع دهید.

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 9 آبان

در این برنامه جمشید چالنگی با مرتضی برجسته و سعید محمدی از هنرمندان موفق در خارج از کشور گفتگو می کند در رابطه با مشکلات هنر و هنرمندان در ایران.

ببینید »