سوت

سوت یکشنبه 26 مهر

در برنامه اين هفته سوت اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، با فريدون شيباني، كوروش بازيار و پيام يونسي پور درباره حاشيه هاي فوتبال ايران گفتگو مي كنيم و ايرج اديب زاده مطبوعات ورزشي اروپا ...

ببینید »

سوت یکشنبه 19 مهر

در برنامه اين هفته سوت كه يكشنبه شب ساعت 18/45 از تلويزيون ايران فردا پخش خواهد شد، اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، با عادل حرداني و پيام يونسي پور درباره زنده ياد هادي نوروزي ...

ببینید »

سوت یکشنبه 12 مهر

در برنامه اين هفته سوت كه يكشنبه شب ساعت 18/45 به وقت تهران از تلويزيون ايران فردا پخش خواهد شد اخبار ورزشي ايران وجهان خواهيم داشت، درباره درگذشت ناگهاني هادي نوروزي با كوروش بازيار و پيام ...

ببینید »

سوت یکشنبه 5 مهر

در برنامه اين هفته همچون شماره های پیشین ابتدا اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، سپس عادل حرداني و پيام يونسي پور درباره حواشي ورزش ايران توضيح مي دهند، با فرزاد فرهاديان درباره ناكامي واليبال ...

ببینید »

سوت یکشنبه 29 شهریور

در برنامه اين هفته سوت : اخبار ورزشي ايران و جهان خواهيم داشت، كوروش بازيار و پيام يونسي پور درباره حواشي فوتبال ايران توضيح مي دهند، فريدون شيباني درخصوص نتايج كشتي ايران در لاس وگاس آمريكا ...

ببینید »

سوت یکشنبه 22 شهریور

دربرنامه اين هفته سوت ، با پيام يونسي پور درباره حواشي فوتبال ايران گفتگو مي كنيم، رضا طاهري درباره قهرماني تيم ملي بسكتبال ايران در جام ويليام جونز تايوان توضيح مي دهد و با مهرداد اسفندياري، ...

ببینید »

سوت یکشنبه 15 شهریور

در برنامه این هفته سوت که یکشنبه شب ها ساعت 19/45 به وقت تهران از تلویزیون ایران فردا پخش می شود، میزگرد بررسی ورزش بانوان ایران، با عنوان کاستی ها، چالش ها و چشم اندازهای این ...

ببینید »

سوت یکشنبه 8 شهریور

در برنامه اين هفته سوت ميزگردي درباره فوتبال و مديريت در اين رشته در ايران با حضور فريدون شيباني، كوروش بازيار و عادل حرداني خواهيم داشت و نگاهي خواهيم كرد به فساد در فوتبال ايران و ...

ببینید »