پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 شهریور

دکتر نوریزاده در برنامه امروز گزارشی خواهند داشت از برگزاری همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو و بررسی فرهنگ تساهل و تسامح که موضوع اصلی این کنفرانس بود . در ادامه برنامه به موضوع سوریه می ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 12 شهریور

دکتر علیرضا نوریزاده در این شماره از پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی دارند به اتفاقات امروز ایران، مصر، سوریه و فلسطین ،همچنین تحلیلی خواهند داشت بروی سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با سوریه ...

ببینید »

پنجره رو به خانه پدری دوشنبه 11 شهریور

دکتر نوریزاده در برنامه امروز گزارشی خواهند داشت از برگزاری همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو و بررسی فرهنگ تساهل و تسامح که موضوع اصلی این کنفرانس بود . در ادامه برنامه به موضوع سوریه می ...

ببینید »