پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 آبان

امروز جمعه 10 آبان ماه، در پنجره ای رو به خانه پدری، دکتر علیرضا نوریزاده اشاره هایی می کنند به نادانی حاکم بر سردمداران حکومت ایران وهمچنین فاصله و جدایی طبقات بالایی حکومت از سطح جامعه ...

ببینید »