001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 آبان

امروز جمعه 10 آبان ماه، در پنجره ای رو به خانه پدری، دکتر علیرضا نوریزاده اشاره هایی می کنند به نادانی حاکم بر سردمداران حکومت ایران وهمچنین فاصله و جدایی طبقات بالایی حکومت از سطح جامعه ...

ببینید »