هفت اقلیم

هفت اقلیم – جمعه ۱۱ تیر – الجزایر بخش دوم

الجزایر با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر کشوری در آفریقای شمالی، که از شمال به دریای مدیترانه پیوند می خورد. پایتخت الجزایر، الجزیره است و زبان رسمی آن عربی و آمازیغی است. همچنین فرانسوی نیز ...

ببینید »