هادی و گربه اش

هادی و گربه اش سه شنبه 17 دی

هادی و گربه اش برنامه ایست سیاسی، اجتماعی که در قالبی طنز وضعیت امروزمان را به تصویر می کشد. میزبان این برنامه هادی خرسندی شاعر ، نویسنده و طنز پرداز نامی معاصر است، وی در طول ...

ببینید »