001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

همه برنامه ها

سلام ،به آرشیو ایران فردا خوش آمدید. نوار فعالیتهای روزانه تلویزیون ایران فردا را در زیر می بینید. این صفحه کلیه فعالیتهای ما را از ابتدا تا کنون به همراه دارد.

تفسیر خبر دوشنبه ۲۲ بهمن

در این شماره از برنامه تفسیر خبر در سالروز ۲۲ بهمن نگاهی خواهیم داشت به : چهل سال پیش در چنین روزی حکومت پیشین سقوط کرد و حکومت جدیدی سر برآورد با بیرق دین ، شیعه ...

ببینید »

ایران سازان دوشنبه ۲۲ بهمن

شما را به دیدن بخش سی و نهم سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. ...

ببینید »