اخبار روزانه

مهمترین رویدادهای ایران و جهان طی بیست و چهار ساعت گذشته. این برنامه دوشنبه تا جمعه به بررسی مهمترین اخبار و تحولات ایران و جهان می پردازد و در روز شنبه و یک شنبه ویژه برنامه ای تحت عنوان “ ایران و جهان در هفته ای که گذشت ” تقدیم حضورتان می گردد.
برای دیدن متن خبرها از ستون سمت راست مهمترین عنواین خبری و تازه ترین مقالات منتشر شده در ایران فردا را خواهید یافت.

اخبار روزانه ایران و جهان سه شنبه 29 بهمن

با مهران میرزایی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان و در ادامه گزارش هایی خواهیم داشت از مهیستان بختیاری در مورد اعتراض هموطنان بختیاری در شهر های ...

ببینید »

اخبار روزانه ایران و جهان چهارشنبه 23 بهمن

بامهران میرزایی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان و در ادامه با مهیستان بختیاری خبرنگار تلویزیون ایران فردا از استانبول گزارشی خواهیم داشت از موفقیت های ...

ببینید »

اخبار روزانه ایران و جهان سه شنبه 22 بهمن

با فریبا شیرازی  نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان  و در ادامه با مهیستان بختیاری خبرنگار تلویزیون ایران فردا در ترکیه گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با اختلاف ترکیه و ...

ببینید »