اخبار روزانه

مهمترین رویدادهای ایران و جهان طی بیست و چهار ساعت گذشته. این برنامه دوشنبه تا جمعه به بررسی مهمترین اخبار و تحولات ایران و جهان می پردازد و در روز شنبه و یک شنبه ویژه برنامه ای تحت عنوان “ ایران و جهان در هفته ای که گذشت ” تقدیم حضورتان می گردد.
برای دیدن متن خبرها از ستون سمت راست مهمترین عنواین خبری و تازه ترین مقالات منتشر شده در ایران فردا را خواهید یافت.

گزارش خبری سه شنبه 26 آذر

همانطور که از چند هفته پیش زمزمه هایی در رسانه های ترکیه مطرح بود مبنی بر طرح معافیت ویزای شهروندان ترکیه در سفر به اتحادیه اروپا ،سرانجام این موضوع روز دوشنبه 16 دسامبر با امضای توافنامه ...

ببینید »