اخبار روزانه

مهمترین رویدادهای ایران و جهان طی بیست و چهار ساعت گذشته. این برنامه دوشنبه تا جمعه به بررسی مهمترین اخبار و تحولات ایران و جهان می پردازد و در روز شنبه و یک شنبه ویژه برنامه ای تحت عنوان “ ایران و جهان در هفته ای که گذشت ” تقدیم حضورتان می گردد.
برای دیدن متن خبرها از ستون سمت راست مهمترین عنواین خبری و تازه ترین مقالات منتشر شده در ایران فردا را خواهید یافت.

آنسوی خبر جمعه 15 اسفند

همراه با ماشالله عباس زاده سری میزنیم به دنیای خبر و مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین و رویدادهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی بیست و چهار ساعت گذشته و در بخش پایانی برنامه نیز همچون ...

ببینید »

آنسوی خبر پنجشنبه 14 اسفند

همچون روال روزهای گذشته همراه با ماشالله عباس زاده مروری داریم بر مهمترین رویدادهای خبری طی بیست و چهار ساعت گذشته. در ادمه برنامه نیز شاهد گزارش های خبری مهم امروز خواهیم بود. با ما باشید ...

ببینید »

آنسوی خبر چهارشنبه 13 اسفند

همراه با ماشالله عباس زاده مروری خواهیم داشت بر مهمترین سرتیترهای خبری طی بیست و چهار ساعت گذشته و در انتها نیز گزارش های ویژه سیاسی ، اقتصادی تهیه شده در تحریریه خبر تلویزیون ایران فردا ...

ببینید »

آنسوی خبر سه شنبه 12 اسفند

همراه با ماشالله عباس زاده سری میزنیم به دنیای خبر و مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین و رویدادهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی بیست و چهار ساعت گذشته . در بخش پایانی برنامه نیز همچون ...

ببینید »

آنسوی خبر دوشنبه 11 اسفند

همراه با ماشالله عباس زاده مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری 24 ساعت گذشته و در ادامه همچون روال گذشته گزارش های خبری متنوعی را که در تحریریه سیاسی تلویزیون ایران فردا تهیه و تنظیم ...

ببینید »

آنسوی خبر جمعه 8 اسفند

همچون روال روزهای گذشته همراه با ماشالله عباس زاده مروری داریم بر مهمترین رویدادهای خبری طی بیست و چهار ساعت گذشته. در ادمه برنامه نیز شاهد گزارش های خبری مهم امروز خواهیم بود. با ما باشید ...

ببینید »