در جستجوی عدالت

در جستجوی عدالت پنجشنبه 31 اردیبهشت

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (وکیل دادگستری) نگاهی داریم به مبحث حقوق و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه 24 اردیبهشت

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (وکیل دادگستری) نگاهی داریم به مبحث حقوق و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده ...

ببینید »