ایران فردا در همین نزدیکی با شما

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که با نگاهی انتقادی به معضلات فرهنگی و اجتماعی در ایران می پردازد. ویدیوها و تصاویر خود را برای پخش در این برنامه برای ما ارسال کنید.