انسانیت و ایرانیت

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و ،محمدرضا شاهید : گسترش تجاوز به حقوق بشر

نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، برادران افکاری، آرزو قاسمی…زندانیان اعتراضات آبان‌ماه را آزاد کنید. مانور نظامی ایران در تنگه هرمز. وضعیت اسفناک تغذیه در چهار کشور آفریقایی، پرونده تجاوزات چین و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : انقلاب مشروطه، بختیار و امروز

استبداد را تنها با قانون می توان مهار کرد. قانون قرارداد اجتماعی برخاسته از رشد آحاد جامعه و تلاش روشنفکران است. قانون در عصر مدرنیته به تنهایی مفهومی ندارد، قانون باید مبتنی بر استقرار دموکراسی باشد ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : از مرگ ژیزل حلیمی تا مسیح علی‌نژاد.

ژیزل حلیمی یکی از زنان برجسته جنبش فمینیستی درگذشت. جنبش فمینیستی ایران در حرکت است. نقش زنان مبارز در آینده جامعه ما مهم است اما ایران ما نیز مانند کشورهای مدرن برای دستیابی به “آزادی اندیشه ...

ببینید »