انسانیت و ایرانیت

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید :عباس معیری، انتخابات امریکا، مکرون و اسلامیست های افراطی

یادی از عباس معیری همرزم و هنرمند فرهیخته و آزادی خواهی که در اثر کرونا از بین رفت. آیا انتخابات آمریکا تاثیری در وضع جهان و ایران خواهد داشت؟ از مشکلات کشور داری، سخنان روزولت اللهیار ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید :تقدیم به آموزگاری که برای آزادی اندیشه و بیان جان باخت.

برنامه ۱۳۵ انسانیت و ایرانیت، تحلیل سیاسی و فلسفی Blasphème (تحقیر مقدسات) و حدود و ثغور آن در ارتباط با آزادی اندیشه و بیان، سه عامل اصلی فتوا … در جهان مدرن، موضع دادگاه حقوق بشر ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : پاندمی، طبیعت انسان، از توماس هوبس تا ژان زیگلر

در شماره ۱۳۴ از انسانیت و ایرانیت به گزارش «فریدوم هوس» سازمان غیر دولتی امریکائی در رابطه با فشار دولت ها با سواستفاده از پاندمی نسبت به زیر پا گذاردن آزادی ها، به نظریات توماس هوبس ...

ببینید »

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : جنگ قره‌باغ و روز جهانی مبارزه با حکم اعدام

۱۰ اکتبر برابر با ۱۹ مهر ماه هجدهمین سالروز مبارزه با لغو اعدام. بر اساس گزارش عفو بین الملل و گزارش امروز فدراسیون بین المللی حقوق بشر ایران کماکان در مقام دوم اجرای حکم اعدام ها ...

ببینید »