001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آینه

آینه پنج شنبه 15 تیر

گوشه هایی از رویارویی های سید علی خامنه ای ولی فقیه ایران و حسن روحانی ریس جمهور در سخنرانی های اخیرشان. با ما همراه باشید.

ببینید »