بدون شرح سه شنبه 1 مهر

با ما گشت و گذاری کوتاه داشته باشید میان رویدادهای امروز جهان.