زنگ سلامت دوشنبه 11 مهر 1401

در سیصد و بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به سیاست های نظام سلامت، تکنیک های کمک به مجروحین در اعتراضات اخیر. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب